SENSORYCZNY TOR PRZESZKÓD

Projekt bez nazwy.png

Grupa I wykonała zadanie październikowe "Sensoryczny tor przeszkód" w ramach realizacji Ogólnopolskiego

Projektu Edukacyjnego "Gramy Zmysłami". 

Powrót na początek strony