Oferta

 • Wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna posiadająca tytuł mgr zgodnie z zajmowanym stanowiskiem, 6 nauczycieli stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego.
 • Przyjazne programy nauczania, które są szansą na pełny rozwój dziecka i dobre przygotowanie do szkoły.
 • Dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych programy rewalidacyjne
 • Indywidualne programy dostosowane do tempa rozwoju dziecka i przyswajania wiedzy, w tym programy własne: logopedia, teatr, bezpieczeństwo dzieci, grafomotoryka.
 • Program pracy z dzieckiem wybitnie zdolnym, rozpoznawanie i rozwijanie uzdolnień i talentów dzieci m.in poprzez udział w konkursach, występach, przedstawieniach i zajęciach indywidualnych.
 • Wczesna adaptacja dla dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną.
 • Bezpłatne ćwiczenia logopedyczne dla dzieci z wadami wymowy.
 • Bezpłatna nauka j.angielskiego, zajęcia taneczne oraz rytmiczne.
 • Bezpłatne ćwiczenia terapeutyczno- rehabilitacyjne.
 • Bezpłatne konsultacje psychologiczne.
 • Konsultacje specjalistyczne dla rodziców.
 • Zajęcia muzyczno-rytmiczne, gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna.
 • Rozwijanie zainteresowań dzieci, w tym plastyczne i muzyczne.
 • Bogata oferta edukacji regionalnej- wycieczki , spacery, pikniki.
 • Zajęcia z wykorzystaniem komputerów i edukacyjnych programów multimedialnych.
 • Programy edukacyjne i rozrywkowe dla dzieci- adaptacje teatralne dzieł klasyki literatury dziecięcej, koncerty,przedstawienia, zabawy okolicznościowe i integracyjne.
 • Systematyczna współpraca z placówkami kulturalno- oświatowymi i instytucjami.
 • Bogato wyposażona baza lokalowa i dydaktyczna:
 • 5 przestronnych sal zajęć z pomocami i zabawkami z EFS UE;
 • gabinety specjalistyczne (pedagogiczno-psychologiczny i logopedyczny)
 • sala gimnastyczna z nowoczesnym sprzętem : suchy basen z piłeczkami, bieżnie, rowerek, materace, kształtki, drabinki, ławeczki i trampoliną.
 • Ogród przedszkolny wyposażony w atestowany sprzęt do gier i zabaw dla dzieci.
Powrót na początek strony